O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari

6 - dekabr 2017
7884
“Chorvoq” erkin turistik zonasini tashkil etish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni