O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati Qarorlari