O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati Qarorlari

24 - yanvar 2015
9294
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori

24 - yanvar 2015
9453
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qarori