O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi

OAVda maqolalar

24 - oktabr 2016
32042
O‘zbekiston saylov tizimining asosiy belgilari

Demokratik tamoyillar asosida tashkil qilinadigan va o‘tkaziladigan saylovlar bir tomondan, shu mamlakatdagi fuqarolarning davlat organlarini tuzish va davlat organlari ishida bevosita hamda real ishtirokini ta’minlasa, ikkinchi tomondan, to‘g‘ri tashkil qilingan demokratik saylovlar natijasida fuqaro va jamiyat manfaatiga mos davlat organlari vujudga keladi

22 - oktabr 2016
9575
Saylov qonunchiligini takomillashtirish va xalqaro andozalar

Istiqlol yillarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risidagi qonunchilik bosqichma-bosqich va izchil rivojlantirib borildi

12 - oktabr 2016
7939
Eng muhim demokratik tamoyillar va me’yorlar asosida

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi qonun hujjatlari talablariga to‘liq muvofiq holda, jamiyatni isloh qilish va demokratlashtirish yanada chuqurlashgan bir sharoitda bo‘lib o‘tadi

10 - oktabr 2016
20317
Mamlakatimiz saylov qonunchiligi rivojlanishining asosiy bosqichlari

Fuqarolarning siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi

6 - oktabr 2016
11028
Fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishdagi huquqlarini amalga oshirishning eng muhim demokratik instituti

Erkin demokratik saylovlar xalq hokimiyati bevosita namoyon bo‘lishining oliy ifodasi

6 - oktabr 2016
6442
Siyosiy partiyalar tomonidan saylovchilar imzolarini to‘plash davom etmoqda

Siyosiy partiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga ko‘rsatilgan nomzodni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha imzo varaqalarini to‘ldirishi lozim

5 - oktabr 2016
6850
Markaziy saylov komissiyasining mustaqilligi — adolatli va demokratik saylovlarning kafolati

Fuqarolar huquq va erkinliklarini ta’minlashning muhim vositalaridan biri ularning davlat hokimiyatini shakllantirishda ishtirok etishini kafolatlashdan iboratdir