O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi
  • O`zbekiston Pochta indekslari

O`zbekiston Pochta indekslari

100xxx Toshkent
11xxxx Toshkent viloyati
12xxxx Sirdaryo viloyati
13xxxx Jizzah viloyati
14xxxx Samarqand viloyati
15xxxx Farg`onaviloyati
16xxxx Namangan viloyati
17xxxx Andijon viloyati
18xxxx Qashqadaryo viloyati
19xxxx Surxondaryo viloyati
20xxxx Buhoro viloyati
21xxxx Navoiy viloyati
22xxxx Xorazm viloyati
23xxxx Qoraqalpog`iston Respublikasi