Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan
  • Telephone codes in Uzbekistan

Telephone codes in Uzbekistan

International calling code of Uzbekistan – 998
Telephone codes of Uzbekistan cities:

Andijan 374(2)
Bukhara 365
Gulistan 367
Djizzak 372(22)
Karshi 375(22)
Navoi 436
Namangan 369(22)
Nukus 361
Samarkand 366(2)
Syrdarya 3673
Tashkent 371
Termez 376(22)
Fergana 373(2)
Khiva 36237
Shakhrizabz 37552
Urgench
362